Make your own free website on Tripod.com

กก

UCAPAN PENGERUSI LEMBAGA PENGURUS SEKOLAH

g3.jpg (36818 bytes)

Encik Tan Kee Kwee

        Usaha Majlis Guru Besar Daerah Pontian SJK(C) bagi membolehkan 25 buah sekolah rendah jenis kebangsaan Cina memilihi Laman Web masing-masing dalam perkhidmatan Internet merupakan satu pencapaian yang amat bersejarah dan membanggakan kita berteknologi tinggi serta canggih dalam perkembangan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina daerah Pontian ini. Program memilih Laman Web ini dapat membawa faedah yang begitu banyak kepada para belajar di sekolah masing-masing.

        Di samping itu kita juga perlu mengambil perhatikan tentang pelajar-pelajar di sekolah kita agar mereka selalu setanding dengan kemajuan teknologi dan mahir dalam penggunaan komputer. Pihak sekolah perlu menyediakan kemudahan -kemudahan yang secukup terutama komputer dan menggalakkan mereka belajar dan menguasai penggunaannya. Guru juga perlu turut terlibat dan menyampaikan apa yang mereka tahu kepada anak murid mereka. Pihak Lembaga Pengurus Sekolah dengan kerjasama pihak PIBG sekolah kami telah berusaha dengan gigih bagi mencapai matlamat tersebut. Pihak kami akan mengambil pelbagai langkah bagi menjayakan usaha ini.

        Akhir kata, saya amat gembira dan berasa bangga kerana diberikan peluang bagi saya mengucapkan satu dua patah ucapan dalam Laman Web yang amat bermakna ini.Saya juga ingin mengucapkan taniah dan syabas kepada pengerusi Majlis Guru Besar SJK(C) Daerah Pontian Encik Ang Chor Chew kerana usaha beliau untuk menjayakan program ini.Diharapkan dengan penggunaan Laman Web ini dapat mendatangkan banyak kemudahan dan faedah kepada kita semua.

        Sekian, terima kasih.

กก

agbttn3.gif (2992 bytes)  Homepage

           Perutusan Guru Besar    agback.gif (1338 bytes)   rainbow2.gif (2709 bytes)   ararrow.gif (5402 bytes)     Ucapan Pengerusi PIBG