Make your own free website on Tripod.com

 

UCAPAN PENGERUSI PIBG

g1.jpg (37532 bytes)

 

Encik Tan Peng Hwa

       Berdasarkan perkembangan teknologi yang semakin bertambah maju dan pesat, seluruh rakyat perlu peka dan sedar dalam bidang tersebut terutamanya golongan pelajar.Golongan pelajar perlu belajar dan menguasai kemahiran mereka dalam bidang teknologi maklumat dan penggunan komputer.

        Perkhidmatan "Internet"adalah salah satu bidang yang perlu dikuasai oleh semua oarang. Program membina Lamaan Web dalam internet juga merupakan salah satu usaha yang perlu dilaksanakan oleh sekolah .Usaha ini akan membawa banyak faedah dan kemudahan kepada para pelajar dan pihak sekolah. Langkah ini juga dapat menghubungkan pihak sekolah dengan pihak kementerian , sekolah lain dan agensi-agensi dalam satu jaringan yang serupa.Ini memudahkan sistem komunikasi semua pihak tersebut. Para guru dan pelajar memperolehi melalui sistem ini.Oleh sebab itu ,langkah 25 buah sekolah rendah jenis KebangsaanCina di daerah Pontian untuk membina Lamaan Web sendiri dan naik jaring serentuk merupakan satu usaha yang amat bermakna dan bersejarah bagi seluruh sekolah di daerah ini.Saya berharap program ini dapat membawa pertolaongan dan faedah yang paling besar kepada SRK(C)Nan Mah.

        Ahkir kata, saya mewakili pihak PIBG SRK(C)Nan Mah mengucapkan syabas dan takniah kepada usaha pihak sekolah untuk membina Laman Web sendiri dan diharapkan program itu dapat berjaya dilaksanakan.Saya juga berasa gembira dan berterima kasih kepada pihak sekolah kerana memberikan peluang keemasan ini kepada saya bagi memberikan sedikit ucapan dalam waktu yang amat bermakna ini.Sekian dan terima kasih.

 

 

 

agbttn3.gif (2992 bytes)  Homepage

Ucapan Pengerusi Lembaga Pengurus     agback.gif (1338 bytes)   rainbow2.gif (2709 bytes)   ararrow.gif (5402 bytes)     Sejarah Sekolah