Make your own free website on Tripod.com

Piagam Sekolah

                  Bahawasanya kami warga SJK(C) Nan Mah akan berganding bahu

                  dan bekerjasama dengan sepenuh tenaga ke arah :

          **    Menyediakan kemudahan-kemudahan untuk membantu murid-murid

                 yang berkebolehan dan berpontesi berkembang maju dari segi

                 inteleknya dan seterusnya mencapai pendidikan yang cemerlang.      

          **   Memastikan tenaga pendidik di sekolah ini mempunyai pengetahuan,

                kemahiran, kecekapan, semangat dan kebolehan ikhtisas serta

                kepercayaan prefesional untuk memberi pendidikan yang sempurna, 

                menyeluruh dan  bermutu pendidikan.

          **   Memastikan kemudahan fizikal dan tenaga pengajar yang cukup bagi

                melahirkan manusia yang boleh memberi sumbangan yang positif

                kepada nusa dan bangsa.  

                           **   Sekiranya terdapat sebarang masalah berhubung perkara diatas,

                                sila berhubung dengan :

                                Pejabat Pendidikan Daerah,

                                      Daerah Pontian.

กก

กก

กก

agbttn3.gif (2992 bytes)  Homepage

               Sejarah Sekolah   agback.gif (1338 bytes)  rainbow2.gif (2709 bytes)     ararrow.gif (5402 bytes)  Visi & Misi