Make your own free website on Tripod.com

VISI DAN MISI

Melahirkan generasi muda yang mempunyai nilai moral yang tinggi,          bertanggongjawab,bersikap positif dan sentiasa sanggup memberi sumbangan kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Mengujudkan alam sekeliling yang sebaik-baiknya bagi membolehkan murid-murid mencapai perkembangan kerohanian, akhlak, otak dan jasmani.

Memupuk semangat kecintaan sekolah dan membentuk budaya panyasang di antara murid-
murid , guru-guru dan kakitangan-kakitangan sekolah

Meningkatkan prestasi dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.

Menjadikan sekolah kebanggaan masyarakat.

กก

กก

agbttn3.gif (2992 bytes)  Homepage

       Piagam  agback.gif (1338 bytes)  rainbow2.gif (2709 bytes)     ararrow.gif (5402 bytes)    PIBG 

กก